Γέροvτας Παΐσιoς Για Άσχημα Όvειρα: «Όταv Bλέπεις Aσχημο Όνειρο, ΠΟTE Nα Mηv…»

0
8090

Γέροvτας Παΐσιoς Για Άσχημα Όvειρα: «Όταv Bλέπεις Aσχημο Όνειρο, ΠΟTE Nα Mηv…»

Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταις. Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται την νύχτα.

Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταις. Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται την νύχτα…

Επιτρέπει καμιά φορά και ο Θεός να μας πειράξει στον ύπνο,

για να δούμε ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλιός άνθρωπος.”Άλλες φορές πάλι ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο στον ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα, για να στενοχωρηθεί, όταν ξυπνήσει.

Γι΄ αυτό να μη δίνεις καθόλου σημασία.”

Όσο δίνεις σημασία, άλλο τόσο θα έρχεται ο εχθρός να σε πειράζει. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρούς.

Να κανείς τον σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι και να βάζεις… ΔEITE ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ> ΕΔΩ

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ...